Nowa organizacja rejestracji osób - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nowa organizacja rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Od 01.02.2018r. ulega zmianie organizacja rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
 
Aby ograniczyć czas oczekiwania w kolejce oraz ułatwić Państwu dostęp do usługi rejestracji, uruchomione zostaną kolejne stanowiska obsługi elektronicznej.
 
Warunkiem koniecznym skorzystania z tej usługi jest wyznaczenie terminu rejestracji (data i godzina) w systemie elektronicznym. Termin można wyznaczyć bez wychodzenia z domu poprzez portal praca.gov.pl lub dla osób, które nie mają dostępu do komputera i Internetu – będzie możliwość skorzystania ze stanowisk w naszym urzędzie.
Osoby, które nie dokonają zgłoszenia do rejestracji przez Internet są zobligowane do zgłoszenia się w INFORMACJI - pok. nr 6 przy ul. Partyzantów 1A.

Powyższa zmiana organizacji nie dotyczy rejestracji w Gminnych Centrach Pracy PUP w Rzeszowie.

3 kroki do rejestracji w PUP w Rzeszowie

Jeżeli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, wykonaj poniższe kroki, to proste!

KROK 1. Zarezerwuj termin wizyty

  • wejdź na portal praca.gov.pl i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami
    • aby zobaczyć przykładową ścieżkę rejestracji, zapoznaj się z materiałem video
 
Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany EPUAP, możesz dokonać rejestracji bez przychodzenia do urzędu. Wymagane wówczas dokumenty dołączysz w formularzu rejestracyjnym w formie skanów.

KROK 2. Staw się w wyznaczonym terminie z dokumentami

  • Skompletuj wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty i przyjdź do urzędu w wyznaczonym przez system terminie
    • brak wymaganych dokumentów może uniemożliwić nam dokonanie rejestracji, wówczas pracownik wyznaczy Ci kolejny termin wizyty.
    • pamiętaj by przyjść do nas na wyznaczoną godzinę - wizyta, po upływie 5 minut od niestawienia się, jest anulowana.

KROK 3. Zarejestruj się bez czekania w kolejce

  • Gdy stawisz się w urzędzie (ul. Partyzantów 1a, pok. 9) w wyznaczonym terminie, pracownik poprosi Cię na stanowisko w celu weryfikacji dokumentów i dokonania procesu rejestracji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę