Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017r.

W roku 2017 realizacja usług i instrumentów rynku pracy  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na: osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu, ...

Badania lekarskie przed odbyciem stażu

Przypominamy, że zgodnie z wyjaśnieniami  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie będzie kierował osób bezrobotnych przed...

Organizacja staży

Informujemy, że w bieżącym roku staże organizowane przez PUP w Rzeszowie będą  finansowane ze środków z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z...

Wyświetlanie 121 - 123 z 123 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę