Wypłata świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Wypłata świadczeń

za miesiąc listopad 2018

Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie są do odebrania w poniżej wskazanych bankach jedynie w dniu wynikającym z harmonogramu wypłat.
W przypadku nie pobrania świadczeń w terminie wynikającym z harmonogramu należy uzgodnić dodatkowy termin wypłaty w PUP w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a pok. 17b lub telefonicznie pod nr
(17) 25-00-112 lub (17) 25-00-155
 
Zasiłki i inne świadczenia nie pobrane w terminie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich po raz pierwszy do dyspozycji.
 
 
RZESZÓW
 
Zasiłki wypłaca Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
I Oddział  w Rzeszowie ul. Okulickiego 20,  w godz. od 10.00 do 17.00
 
DATA NR FK
12.12.2018 Nr FK   1 - 80000
13.12.2018 Nr FK  80001 - 125000
14.12.2018 Nr FK  125001 - 999999


BŁAŻOWA
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
7.12.2018 Bank Spółdzielczy Błażowa, Błażowa ul. Bankowa 2,
w godz.  od  7.30 do 15.30


BOGUCHWAŁA
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
7.12.2018 Bank Spółdzielczy Lubenia Oddział Boguchwała
ul. Kopernika 15a, w godz. od 8.00 do 15.00


CHMIELNIK
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
 7.12.2018   Bank Spółdzielczy w Tyczynie Oddział w Chmielniku, Chmielnik 50, w godz. od 7.30 do 15.20


 HYŻNE
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
7.12.2018 Bank Spółdzielczy Błażowa, Oddział w Hyżnem,
Hyżne 103, w godz. od 7.30 do 15.00


 GŁOGÓW MŁP.
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
 10.12.2018 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp.
ul. Rynek 23, w godz. od 7.30 do 17.00


KRASNE
   DATA     MIEJSCE WYPŁATY
 10.12.2018  Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, Oddział Krasne, Krasne 121, w godz. od 7.30 do 15.00


LUBENIA
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
  10.12.2018 Bank Spółdzielczy w Lubeni,
Lubenia 142,  w godz. od 8.00 do 15.00


ŚWILCZA
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
    10.12.2018     Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy,
Świlcza 466, w godz. od 8.00 do 15.00


DYNÓW
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
   11.12.2018  Bank Spółdzielczy w Dynowie,
ul. Mickiewicza 3, w godz. od 7.00 do 16.00


 KAMIEŃ
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
11.12.2018 Bank Spółdzielczy w Kamieniu,
Kamień 297,  w godz. od 8.00 do 15.00


SOKOŁÓW MŁP.
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
 11.12.2018 Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp.
ul. Rynek 4, w godz. od 8.30 do 14.30


TRZEBOWNISKO
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
   11.12.2018      Bank Spółdzielczy Jasionka Punkt Kasowy
w Trzebownisku, Trzebownisko 842 („Dom Ludowy")
w godz. od 8.00 do 15.00


TYCZYN
DATA     MIEJSCE WYPŁATY
  11.12.2018  Bank Spółdzielczy w Tyczynie,
ul. Mickiewicza 6, w godz. od 7.30 do 16.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę