Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Zawartość stron

Załączniki
Zasady aktualne_KFS_2022.pdf (pdf, 194 KB)
Wniosek KFS REZERWA 2022.docx (docx, 307 KB)
Wniosek KFS REZERWA 2022.pdf (pdf, 392 KB)
Załącznik Nr 1- Oświadczenie o pomocy de minimis.docx (docx, 15 KB)
Załącznik Nr 1- Oświadczenie o pomocy de minimis.pdf (pdf, 118 KB)
Załącznik Nr 2 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.xlsx (xlsx, 84 KB)
Załącznik Nr 2 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf (pdf, 598 KB)
Załącznik Nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407_2013.xlsx (xlsx, 78 KB)
Załącznik Nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407_2013.pdf (pdf, 581 KB)
Załącznik Nr 3 - Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu.docx (docx, 18 KB)
Załącznik Nr 3 - Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu.pdf (pdf, 99 KB)
Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO.docx (docx, 18 KB)
Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO.pdf (pdf, 101 KB)
Załącznik Nr 5 - Pełnomocnictwo.docx (docx, 206 KB)
Załącznik Nr 5 - Pełnomocnictwo.pdf (pdf, 178 KB)
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx (docx, 20 KB)
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf (pdf, 143 KB)
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące priorytetu 2.docx (docx, 18 KB)
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące priorytetu 2.pdf (pdf, 88 KB)
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące priorytetu 3.docx (docx, 23 KB)
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące priorytetu 3.pdf (pdf, 110 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę