Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

  •   Materiały wideo
  •   Biuletyny PUP w Rzeszowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020.   Oś...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)".   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę