Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

  •   Materiały wideo
  •   Biuletyny PUP w Rzeszowie
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Oś Priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020. Oś priorytetowa...

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podkarpackie 2014-2020.   Oś...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę