Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

  W dniach od 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś...

 • Nabór wniosków na bon na zasiedlenie - PO WER

  W związku z kontynuacją w roku 2018 realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przypominamy o trwającym naborze wniosków o...

 • Digitalizacja zasobów archiwalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie

  W ubiegłym roku przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego projektu digitalizacji zasobów archiwalnych zgromadzonych w naszej składnicy, w postaci akt osobowych osób...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu - PO WER

  Informujemy, że od dnia 02.02.2018r. wstrzymuje się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III) ", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

 • Twój wybór - Twoja przyszłość, czyli jaki kierunek kształcenia wybrać, aby w przyszłości mieć pracę i dobrze zarabiać!

  Brak rąk do pracy i coraz większe kłopoty z pozyskaniem fachowców, to problemy z jakimi zmaga się dzisiejszy rynek pracy. Sytuacja ta jest m.in. konsekwencją wygaszenia w okresie transformacji ustrojowej kształcenia na poziomie szkół zawodowych, oraz znacznego spadku zainteresowania kształceniem na tym poziomie, które...

 • Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia

  W imieniu firmy OPTeam Spółka Akcyjna, informujemy o prowadzonym naborze na szkolenie „ Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia "   W projekcie mogą brać...

 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

 • Nabór ochotników do obrony terytorialnej

  W imieniu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie przypominamy, że TRWA NABÓR OCHOTNIKÓW DO OBRONY TERYTORIALNEJ   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie przyjmuje wnioski o powołanie  do terytorialnej służby wojskowej. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem terytorialnej służby wojskowej w 31 Batalionie...

 • Jak zatrudnić cudzoziemca po 1 stycznia 2018r?

  Jak zatrudnić cudzoziemca po 1 stycznia 2018r? Odpowiedź na to pytanie można było uzyskać podczas zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie spotkania...

 • Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2018

  W roku 2018 aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu. Formy...

Wyświetlanie 401 - 410 z 435 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę