Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

 • Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2018

  W roku 2018 aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu. Formy...

 • Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

  W ramach współpracy z firmą PwC Service Delivery Center Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na  spotkanie informacyjno-rekrutacyjne. Aktualnie firma prowadzi...

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej od 22 stycznia 2018r. dla osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie które spełniają łącznie niżej wymienione warunki: Osoby w wieku...

 • Jak zatrudnić cudzoziemca po 01.01.2018r.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i osób fizycznych powierzających pracę cudzoziemcom, pragniemy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym: ...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

  W dniach od 11.01.2018 r. do 19.01.2018r . odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - RPO WP

  Od dnia 11.01.2018 r. do 19.01.2018r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - PO WER

  Od dnia   10.01.2018r .  wznawia się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III) ", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - PO WER

  W dniach od 10.01.2018 r. do 19.01.2018r .  odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program...

 • Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotycząca wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych  wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub...

 • Wydawanie zaświadczeń w PUP w Rzeszowie

  Komunikat z dnia 27.12.2017r . w sprawie wydawania zaświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Wyświetlanie 561 - 570 z 586 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę