Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 17 maja 2018r. w godz. 9.00-12.00 na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Spotkanie kierowane...

Zamknięcie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - RPO WP

Z dniem 25.04.2017 r. zamyka się nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...

Nabór wniosków na bon szkoleniowy - przypomnienie.

Przypominamy o trwającym naborze wniosków na bon szkoleniowy . Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)" , Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Trzecia edycja targów pracy WYSTARTUJ Z NAMI

Szanowni Państwo! Już 26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 45A odbędzie się trzecia edycja targów pracy WYSTARTUJ Z NAMI   ...

Zmiana formy przyjmowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w związku z dużą liczbą przyjmowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i koniecznością usprawnienia obsługi oraz...

Uniwersyteckie Targi Pracy

11 kwietnia 2018 r. odbyła się jubileuszowa 10 edycja Targów Pracy organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski. W tym roku patronat honorowy nad targami objęła Elżbieta...

Bon na zasiedlenie - PO WER

Informujemy, że z dniem 16.04.2018r . wstrzymuje się do odwołania nabór wniosków o bon na zasiedlenie.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - FP

 W dniach od 16.04.2018 r. do 17.04.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu regionalnego.   Nabór dotyczy tylko osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 30-50 lat , zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych - RPO WP

Od dnia 12.04.2018 r. do wyczerpania limitu środków odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych na refundacje 15 stanowisk pracy ( w tym dla 5 kobiet i 10 mężczyzn ) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 16.04.2018 r. do 17.04.2018 r. odbędzie się nabór wniosków   o zorganizowanie stażu dla 40 osób ( w tym dla 20 kobiet i 20 mężczyzn ) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 61 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę