Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - RPO WP

W dniach od 26.02.2018 r. do 27.02.2018 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (20 stanowisk pracy) .   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez...

Gimnazjum… i co dalej ? Spotkanie doradców zawodowych z młodzieżą kończącą edukację na poziomie gimnazjalnym.

Kontynuując rozpoczęte przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie działania zmierzające do przywrócenia zainteresowania kształceniem na poziomie zawodowym, 12 lutego 2018 roku odbyliśmy spotkanie z młodzieżą uczęszczającą do trzeciej klasy gimnazjum, ze Szkoły Podstawowej w Trzebownisku.   W trakcie tego spotkania Iwona...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - RPO WP

W dniach od 21.02.2018r. do 23.02.2018r. odbędzie się nabór wniosków  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu pn . „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Informujemy, że od dnia 19.02.2018r. wstrzymuje się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce kraju,  która według ekspertów rozwija się najprężniej w całej Unii Europejskiej i dobre prognozy na przyszłość sprawiają, że nie...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - RPO WP

W dniach od 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś...

Nabór wniosków na bon na zasiedlenie - PO WER

W związku z kontynuacją w roku 2018 realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przypominamy o trwającym naborze wniosków o...

Digitalizacja zasobów archiwalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie

W ubiegłym roku przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego projektu digitalizacji zasobów archiwalnych zgromadzonych w naszej składnicy, w postaci akt osobowych osób...

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu - PO WER

Informujemy, że od dnia 02.02.2018r. wstrzymuje się nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III) ", Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Twój wybór - Twoja przyszłość, czyli jaki kierunek kształcenia wybrać, aby w przyszłości mieć pracę i dobrze zarabiać!

Brak rąk do pracy i coraz większe kłopoty z pozyskaniem fachowców, to problemy z jakimi zmaga się dzisiejszy rynek pracy. Sytuacja ta jest m.in. konsekwencją wygaszenia w okresie transformacji ustrojowej kształcenia na poziomie szkół zawodowych, oraz znacznego spadku zainteresowania kształceniem na tym poziomie, które...

Wyświetlanie 1 - 10 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę