Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nagłówek

Aktualności

Wystartuj z nami

Ponad 240 rozmów kwalifikacyjnych to efekt zrealizowanych już po raz drugi w tym roku Targów Pracy w ramach projektu „Wystartuj z nami". To wspólna inicjatywa realizowana przez...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Od dnia 12.10.2017 r. do wyczerpania środków odbędzie się nabór wniosków  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które posiadają ustalony profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach - profil pomocy I, na podstawie art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji...

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu - PO WER III

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy...

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób...

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017r.

W roku 2017 realizacja usług i instrumentów rynku pracy  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na: osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu, ...

Badania lekarskie przed odbyciem stażu

Przypominamy, że zgodnie z wyjaśnieniami  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie będzie kierował osób bezrobotnych przed...

Organizacja staży

Informujemy, że w bieżącym roku staże organizowane przez PUP w Rzeszowie będą  finansowane ze środków z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z...

Wyświetlanie 201 - 207 z 207 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę