Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie


Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców Tarcza - pytania i odpowiedzi

AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

NA SKRÓTY

Rejestracja elektroniczna
Zgłoszenie oferty pracy on-line
Dokumenty do pobrania Wypłata świadczeń
Spis telefonów Realizowane projekty
Dane statystyczne Nabóe na szkolenia
Program Aktywizacja osób młodych Program aktywizacja osób po 29 roku życia Baner programu aktywizacji seniorów

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę